Skip to main content

Transició energètica

La transició energètica és el procés mitjançant el qual es busca reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, tot fomentant l’estalvi i l’eficiència energètics i substituint l’ús dels combustibles fòssils per les energies renovables.

Coneixes les comunitats locals d’energia? Descobreix-les!

Pacte de les alcaldies per l'energia i el clima

L’acord entre els governs locals i la Comissió Europea, vehiculat a través de la Diputació de Girona, que defineix un compromís de reducció del 55 % de les emissions per a l’any 2030 i del 100% per al 2050 i dissenya un full de ruta per assolir-lo, així com un seguit d’accions d’adaptació als efectes del canvi climàtic i de lluita contra la pobresa energètica.