Skip to main content

Participació ciutadana en projectes normatius

L'Ajuntament de Vall-llobrega promou la informació pública i la participació ciutadana en l'elaboració i la revisió de les normes i els reglaments de competència d'aquest Ens Local, d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Consulta quins són els procediments oberts i el seu estat de tramitació, així com en quins moments i de quina manera pots participar-hi donant la teva opinió i fent les teves propostes i suggeriments.