Skip to main content

La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local està formada, com a màxim, per l'Alcalde i un terç dels regidors. Les seves funciones són les delegades pel Ple i l'Alcalde.