• Inici
  • El poble
  • Joventut
  • Polítiques de joventut a Vall-llobrega

Polítiques de joventut a VAll-llobrega

L’Ajuntament de Vall-llobrega amb la voluntat de poder desenvolupar polítiques adreçades als joves del municipi, va signar, durant el 2013, un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, per a adherir-se al projecte de Tècnic compartit de Joventut.

Aquest projecte permet, amb la incorporació d’aquesta figura, poder desenvolupar accions, projectes i serveis per i amb aquest col·lectiu. Tot s’emmarca dins del Pla local de Joventut (PLJ), vigent en l’actualitat fins el 2019.

El PLJ és una eina per poder analitzar, diagnosticar i planificar aquelles accions, projectes i serveis de més necessitat i adequació al municipi.

Logotip Ajuntament de Vall-llobrega

Informació